Квалификацията на педагогическите специалисти – предпоставка за по-качествено образование

В периода 7-8.06.2024г. в гр. Луковит се осъществи двудневна квалификационна дейност на педагогическия колектив на ОУ „Никола Парапунов“. С цел обмен на добри педагогически практики ПГСС “Сергей Румянцев”, гр. Луковит отвори вратите си за разложките учители. В актовата зала на училището се проведе дискусия относно управлението на риска. Педагогическите специалисти обмениха добри практики за справяне с агресията в училищната общност”. На 8.05.2024 г. учителите се включиха в полезно интерактивно обучение на тема “Компетентностно ориентиран подход в STEM (STEAM) обучението”, което бе съпътствано с практически игри.
Благодарим на г-жа Антоанета Нечева, директор на ПГСС “Сергей Румянцев”, за радушното посрещане. Благодарим на г-жа Десислава Миленкова, която провокира интереса на учителите за работа в дигитална среда.