Информация за родителите, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, относно еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година.