Информация за здравната обстановка в ОУ „ Н. Парапунов“ към 05.03.2021 г.

Уважаеми родители,

В  седмицата от 01. 03. 2021 г. до 05. 03. 2021 г. по здравословни причини са отсъствали мeжду 5 – 9 ученици от общо 165 в начален етап и между 1– 2 ученици от VI клас, които се обучават присъствено.

Един ученик е карантиниран поради контакт с болен близък член на семейството.

Няма болни учители  и служители.

В училището се спазват всички противоепидемични мерки за работа в условията на СОVID – 19, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес.

От 08.03.2021 г. / понеделник/ продължава присъственото обучение за учениците от    I – IV  и VI клас. Учениците от V  и VII клас се  обучават в електронна среда от разстояние в платформата Майкрософт Тиймс, съгласно утвърдената  седмична програма.

 

Д. Пелтегова, директор на ОУ „ Н. Парапунов“