Информация за здравната обстановка в ОУ “ Никола Парапунов“ към 08. 01. 2021г.

Уважаеми родители,

Информирам Ви, че след възобновяване на присъственото обучение за учениците от  I до IV клас по здравословни причини са отсъствали мужду 9 – 12 ученици от общо 165 в начален етап.

Няма болни учители  и служители.

Учебните занимания протичат в спокойна  и безопасна училищна среда. Стриктно се изпълняват всички противоепидемични мерки за работа в условията на СОVID – 19.

Благодаря за Вашата подкрепа и съдействие!

Нека бъдем отговорни, за да опазим здравето на всички!

 

Д. Пелтегова, директор на ОУ „ Н. Парапунов“