Извънредно положение

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

В дните на безпрецедентно извънредно положение в страната ни и в света, за пореден път доказваме, че можем и успяваме когато сме единни – учители, родители и ученици. Вие, уважаеми колеги учители и директори, потвърдихте с делата си своята готовност да направите и невъзможното в полза на учениците. Сега обаче отговорността ни към обществото определено е още по-голяма и трябва да оправдаем доверието на държавата. Затова участието ни в електронното обучение е недопустимо да бъде просто симулация и имитиране. Времето ще разкрие всяка преструвка, привидност и прикритост, а обществото няма да ни прости подобно лицемерие. Необходимо е с усилията и резултатите си да убедим обществеността, че правим и невъзможното, за да изпълняваме задълженията си, макар и в различна, безпрецедентна обстановка. Това ни изправя пред задачата да направим дистанционното обучение още по-пълноценно и резултатно.

Считаме, че всички педагогически специалисти имат потенциала, възможностите и времето да се приспособят към по-ефективни електронни платформи, като се запознаят с възможностите им чрез достъпните в интернет пространството инструкции и чрез квалификация с подкрепата на вече по-напредналите си колеги. За подобряване на качеството на обучението в електронна среда препоръчваме учителите поетапно да преминат към използването на ресурсите на Microsoft Times, Google Class Room и други образователни платформи в защитена среда, да споделят и да ползват създадената национална електронна библиотеката на учителите, да продължат работата си на мисионери на знанието в дигиталното измерение. Разнообразните интернет приложения, социалните мрежи и електронна поща могат да продължат да се използват при необходимост от комуникация с родителите, с колегите, с учениците.

Благодарим Ви за отдадеността и усилията, за креативността, за силата и смелостта. В тези кризизисни дни екипът на РУО – Благоевград, работи интензивно, с грижа за всеки учител и директор, с отговорност за всеки ученик и родител. Стремим се с всичките си възможни ресурси да Ви подпомагаме, консултираме, насочваме, подкрепяме и мотивираме.

След дните на търсене и вземане на бързи решения, след направения анализ на изминалия период, намираме за необходимо да Ви обърнем внимание, че практиката за преподаване в отворени и затворени групи през социалните мрежи като „фейсбук“ е свързано и с редица опасности – изтичане на лични данни на учениците и продуктово позициониране. Освен това работата в социалните мрежи е с ниска образователна ефективност. Дистанционното обучение ще продължи поне до 13 април 2020 година.

Убедихме се, че всички заедно успяваме! Нека продължим!

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден перио!.

Бъдете здрави, силни и мотивирани!

Регионално управление на образованието –  Благоевград