ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

През последните седмици поставихме образователната система при условията на изключителна екстремност. Наложи се да тестваме способността ѝ да бъде иновативна, креативна и преди всичко отговорна. Всички прилагани педагогически методи и похвати бяха подложени на непрекъснато изпитание и преосмисляне. За всички нас това беше нещо неочаквано, непознато и безкрайно провокативно. Поставени при тези безпрецедентни обстоятелства ние педагогическите специалисти намерихми сили и превъзмогнахме себе си, загърбихме традиционното и започнахме в движение едновременно да усвояваме и да прилагаме нови, иновативни форми и похвати.

Всичко това обаче трябва да признаем, че беше невъзможно да се случи без подкрепата на Вас – родителите. Вие сте тези, които ни се доверихте и ни пуснахте да влезем в домовете Ви, да Ви видим по „пижами“… Вие повярвахте в нас, обучавахте се заедно с нас и направихте всичко възможно децата Ви да овладяват учебното съдържание, да формират нови знания, да придобиват умения и компетентности.

Сега повече от всякога сме убедени, че без подкрепата, доверието и съдействието на родителите образователната система не може да постигне целите си – да формира пълноценни, мотивирани, последователни, отговорни и уверени в утрешния ден личности.

Всичко това, което ни се случва, определено ни прави по-силни, по-задружни, по-истински и по-човечни. А децата ни, повярвайте, виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство. Всеки ден те научават един от най-важните уроци в живота „Как хората обединени преодоляват страха и постигат „каузи“.

В това изключително трудно за обществото ни и за цялото човечество изпитание ние сме на път да сбъднем една отдавнашна мечта, връзката учител-ученик-родител да бъде постигната и да се превърне в триединство, във взаимно разбиране и взаимопомощ.

Педагогическите специалисти ще продължат да правят всичко необходимо, за да поддържат връзката си с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни контакти и т.н.

Разчитаме, че ще продължите да следите за здравословното състояние на Вашите деца, като им осигурите лични предпазни дезинфекционни средства и при най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно ще потърсите медицинска помощ. Продължаваме да апелираме и да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора.

Екипът на Регионалното управление на образованието – Благоевград, изказва искрените си благодарности за това, че ни подкрепихте и ни се доверихте в тази тежка ситуация, че въпреки всичко и заради всичко загърбихте стереотипите си. И най-вече Ви благодарим, за това, че сме заедно и обединени ще успеем!

Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето – децата ни!