Какво е диабет?

По инициатива на Комисията за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование бе организирана среща с организацията ,,Диабет без страх“ . Учениците от петите класове се запознаха с това какво е диабет, какви са симптомите, как се диагностицира и как се лекува. Госпожа Елена Бонкова обясни на петокласниците, че диабетът не е заразен и даде насоки как трябва да се реагира при хипер- и хипогликемия. Срещата завърши с измерване на кръвна захар и с това как да се храним правилно.
Благодарим на г-жа Бонкова за оказаното съдействие!