КРАТЪК ОБЗОР НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРОВЕДЕНИ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ СЪС ЗАГЛАВИЕ „ Моята най-голяма мечта – по-добър свят“

Ученици и учители се включиха с голямо желание в изпълнението на няколко от дейностите по проект „Моята най-голяма мечта – по-добър свят“

На работна среща в България партньорите по проекта си поставиха няколко задачи за изпълнение.

Екипът, сформиран и определен от директора на училището госпожа Пелтегова, с радост се впусна в изпълнението на дейностите:

Създаване на  лого
Гласуване за най-добро лого по проекта
Създаване на текст за химн по предварително създадена музика
Писане на есе на тема „Щастие“
Подготовка за първа мобилност в Италия
Разпространение на резултатите от проведената мобилност сред ученици и учители
Подготовка за мобилност в Литва
Отчет за проведената  мобилност  пред учители и ученици.