Мерки за намаляване рисковете от предаване на COVID – 19 в ОУ “Никола Парапунов” през учебната 2020/2021 година