Мерки за намаляване рисковете от предаване на COVID – 19 в ОУ „Никола Парапунов“ през учебната 2020/2021 година