Заповед на министъра на образованието и науките от 08. 04. 2020г.