Организация на обучение от разстояние в ОУ „Никола Прапунов“

Уважаеми родители,

През последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система. Всички наши знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това беше за първи път. И за учителите, и за децата, и за родителите! В тази ситуация ние, учителите, превъзмогнахме себе си, а Вие, родителите, ни се доверихте. Ние научихме нови методи, а Вие ни подкрепихте. Всеки ден тествахме себе си, а Вие ни окуражавахтe!

Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата Ви да усвояват учебното съдържание и да придобиват нови знания и умения. Те станаха  пълноценни, последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден!

БЕЗ РОДИТЕЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ!

Сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка, какво значи „за едно“.

Станахме по-задружни, по-истински и по-реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство.

Компютърната ера ни научи на много неща и дойде времето да ги приложим по най-градивния начин, но ето че сега идва и следващата стъпка:

КАК ДА СЕ УЧИМ НА ЧОВЕЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ?

И затова Вие, родителите, също станахте ученици, вие също се върнахте “ в училище“ , вие също учите всеки ден от голямото училище на живота. Години наред мечтаехме за тази връзката учител-ученик-родител, за да постигнем взаимно разбиране и взаимопомощ. Сега се получи!

Благодарим Ви, родители!

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

 

Organizasiq (1)