Diversity of water and Our good partners по проект Еразъм +

Diversity of water and Our good partners са част от дейностите по проект Еразъм + , съфинансиран от Европейския съюз, с № 2019-1-FR01-KA229-062024_3 със заглавие „Утрото е в нашите ръце “ , координатор г-жа Павлина Маркова.
Учениците от IV „а“ клас с класен ръководител г-жа Росица Колчева се запознаха с бита, културата, историческите и природните забележителности на страните партньори- Испания, Франция, Турция и Чехия.
С много емоции и талант изработиха постери, които ще споделят със своите приятели от партньорските училища.