“Аз се грижа за моите зъби!“

На 13.10.14г. учениците от I ПИГ и II ПИГ в ОУ“Никола Парапунов“, участващи в Проект BG 051PO001-3.I.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“,заедно с техните учителки г-жа Елка Бельова и г-жа Р.Колчева проведоха беседа на тема“Аз се грижа за моите зъби!“.
Специален гост на мероприятието беше д-р Парапунова,която припомни на децата правилата ,които трябва да спазват,за да имат здрави и красиви зъби.
Един от начините за запазване на постоянните зъби е поставянето на силанти,като манипулацията е напълно безплатна и безболезнена за децата.Националната програма за поставяне на силанти при деца от 6 до 8- годишна възраст стартира и ще продължи до 20.11.2014г.
Малките ученици с интерес слушаха,задаваха въпросии обещаха,че ще се грижат за своите зъби и без притеснение ще посещават зъболекарския кабинет.