1000 годишнината от смъртта на цар Самуил

На 02.10.2014г. петокласниците от ОУ ,,Никола Парапунов”- гр. Разлог, участващи в проект BG051РO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, почетоха по интересен начин 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил.
В градския исторически музей учениците научиха много неща за живота и делото на великия български владетел от презентацията, представена от госпожа Христина Манова.
Освен това петокласниците имаха възможност да разгледат и изложбата от автентични разложки носии, които ги впечатлиха със своята уникалност и красота.
След края на интересното посещение в музея възпитаниците на госпожа Антоанета Парева споделиха, че се чувстват наследници на един горд и свободолюбив народ!