„Да носим в сърцето си гордия български дух“

Учениците от клуб „Млад историк“ попроект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондовеОУ „Н. Парапунов“ отбелязаха 139 г. от Освобождението на България. Тържествено слово произнесе ръководителят на клуба г-жа Д. Джупанова, главен учител по история и цивилизация. Учениците Ивайла Манджукова, Магдалена Юрукова, Евгения Гарабийска, Елина Левенова, Мария Хаджиева, Цветелина Паскалчева, Даниел Мицин и Атанас Манушкин рецитираха незабравими за всеки българин стихове, посветени на Освобождението и на България. Към небето полетяха бели, зелени и червени балони – символ на свободата. Тържеството по повод Националния празник завърши с празнично хоро, на което се хванаха всички ученици и учители.

С тази патриотична инициатива учениците изразиха своята почит към мъчениците на свободата и напомниха, че всеки трябва да носи в сърцето си гордия български дух.