С много вълнение, празнично настроение и сценична треска премина финалната изява на ОУ „Н. Парапунов“ по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/“ .

Директорът на училището – г-жа Пелтегова, в присъствието на родители, ученици и ръководители на клубове откри изложбата „Заедно можем всичко“. Присъстващите бяха силно впечатлени от магията на изкуството, сътворена от талантливите деца.

Инициативата продължи с мултимедийна презентация, изготвена от г-жа А. Панкова. На нея бяха представени интересни моменти от дейността на всичките петнадесет клуба.

Прекрасните гласове на участниците във вокалната група на г-жа Л. Лачинова създадоха празнична атмосфера и предизвикаха заслужена бурни аплодисменти.

Любителите на словото от клуб „Млад историк“ с ръководител Д. Джупанова рецитираха вълнуващи стихове, посветени на България.

Кулминацията на изявата бе театралната постановка „Снежанка“ от Ами Тола на „Театралната работилница“ с ръководител г-н Ив. Мишков. Малките големи артисти успяха по блестящ начин да влязат в своите роли. С артистичната си игра те показаха колко е велика магията на театъра.

За празничното настроение допринесоха и водещите Пипи Дългото чорапче и Пърси Джаксън.

Гости на финалната изява бяха г-жа Л. Димитрова – старши експерт по БЕЛ в РУО – гр. Благоевград, г-жа Н. Кисова – началник отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“, г-жа А. Хаджистоянова – председател но Обществения съвет към училището и неговите членове, много родители, ученици и приятели на училището.

Г-жа Пелтегова не скри своето вълнение, поздравявайки всички ученици и техните ръководители за положения труд. Те бяха приветствани и от г-жа Л. Димитрова.

Това са учениците от ОУ „Н. Парапунов“ – умни, талантливи и артистични!