Изложба от керамични съдове

На 21.02.2014г. петокласниците от ІV полуинтернатна група при ОУ ,,Никола Парапунов”-гр.Разлог, участващи в проект BG0501RO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” посетиха изложба от керамични съдове в градския исторически музей.
Госпожа Христина Манова-уредник в музея, разказа на учениците интересни неща за историята на керамичното изкуство в град Разлог. Те с интерес разгледаха съдовете за специални случаи и за всекидневна употреба. Петокласниците се възхитиха от уменията на своите деди, които са правили толкова красиви предмети за бита.