Почистване на зелените училищни площи

Учениците от трета ПИГ от ОУ“Н.Парапунов“ работещи по проект BG0501RO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ показаха,че обичат природата и се грижат за нея,като поддържат зелените училищни площи чисти.“Въоръжени“ с чували, ръкавици и гребла децата почистиха част от училищния двор. Учениците бяха удовлетворени от своята работа и с настроение продължиха учебните занимания.