„Моето супер училище“

Под този надслов премина публичната изява, посветена на ОУ „Никола Парапунов“. Тя бе организирана от членовете на клуб „Млад историк” с ръководител г-жа Д.Джупанова по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”.

Младите историци популяризираха пред присъстващите своята разнообразна клубна дейност, проведена през учебната година, с презентацията „Заедно“.

С много напрежение и хъс за победа премина състезанието между трите отбора „Спартак“, „Непобедимите“ и „Българи юнаци“. В него участниците показаха знания за богатата история на училището и по интересен начин представиха проектите си за него. Отговориха на загадката: Колко тежи една ученическа раница? и предложиха начин за нейното олекотяване. Знанията на отборите са оценяваха от безпристрастно жури в състав г-жа Хр. Манова – директор на историческия музей и г-жа Ивка Тренчева, старши учител по БЕЛ.

Членовете на клуба развълнуваха присъстващите с емоционалното изпълнение на песен под съпровод на китара и рецитиране на стихове, посветени на училището.

В края на вечерта г-жа Манова поздрави всички участници и им връчи заслужени награди.

На публичната изява присъстваха родители, учители и членове на други клубове и групи по проекта „Твоят час“.