С поглед към миналото

,,Игрите на нашите родители” бяха припомнени от петокласниците в ОУ,,Никола Парапунов”-гр.Разлог, посещаващи занималня по ПроектBG051РО001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.
На 15.11.2013г. в часовете за занимания по интереси пред свои съученици и учители децата играха на ,,Ластик”, ,,Прескочи кобила”, ,,Чинджия”, ,,Кральо-портальо”-все любими игри от детството на техните родители.
По този начин възпитаниците на госпожа А. Парева от IV полуинтернатна група доказаха, че във времето на лаптопи, таблети и модерни телефони все още има място за ,,игрите на нашите родители”.