Световен ден на влажните зони

На 05.02.2015 год.учениците от V ПИГ при ОУ,,Никола Парапунов“-гр.Разлог, посещаващи занималня по проект BG0501RO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”,отбелязаха Световния ден на влажните зони като посетиха градския исторически музей.Там учениците имаха интересна среща с г-жа Лиляна Декова-експерт образователни дейности към Дирекция Национален парк ,,Пирин“, която с интересната си презентация потопи петокласниците в света на влажните зони в България.Учениците разбраха защо те са жизненоважни за нашето бъдеще и обещаха да положат усилия за тяхното опазване.