І – ви благотворителен концерт – 19.ХІІ.2000 година