Открит интерактивен урок на тема : ,,Библейски разказ за произхода на света“ проведе г-жа Радослава Иванова – главен учител в ОУ,, Никола Парапунов“ и преподавател по БЕЛ.
Интересният час бе наблюдаван от старши експерт по БЕЛ г-жа Юлиана Христова и много учители от област Благоевград .
Използвайки електронна книга, интерактивни упражнения и мисловни карти, г-жа Иванова въведе основни библейски понятия.
Учениците от 5.б клас показаха задълбочени знания и умения по предмета. Петокласниците направиха съпоставка между древногръцкия и библейския мит за Сътворението на света. По този начин достигнаха до извода, че Библията е не само книга, която дава знания за живота, но и ни учи да бъдем истински човеци.