ИНФОРМАЦИЯ за организиране на обучението в ОУ „ Н. Парапунов“ – гр. Разлог

     Уважаеми  родители,

Уведомявам Ви, че за период от една седмица, считано от 25.11. 2021г., продължава обучението от разстояние в електронна среда за учениците от V – VII клас. Учебният процес ще се осъществява в образователната платформа Microsoft Teams според утвърденото седмично разписание за първи учебен срок. Продължителността на онлайн часовете е 30 минути и се провеждат при следния часови график:

 

Час V, VI и VIIклас
1. час 8:00 – 8:30
2. час 8:50 – 9:20
3. час 9:50 – 10:20
4. час 10:40 – 11:10
5. час 11:30 – 12:00
6. час 12:20 – 12:50
7. час 13:10 – 13:40
Спортни дейности 14:00 – 14:30

 

Учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено. За тях ще продължи  изследването с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID – 19 два пъти седмично.Тестват се учениците, чиито родители са подали Декларация съгласие.

В училището стриктно се изпълняват Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. Осигурена е безопасна среда за провеждане на учебен процес.

 

С уважение!

 

Директор:

Д. Пелтегова