ИНФОРМАЦИЯ за организиране на обучението в ОУ „ Н. Парапунов“ – гр. Разлог

         Уважаеми родители,

     Информирам Ви, че в периода от 18.11.2021 г. до 24.11.2021г. включително продължава обучението от разстояние в електронна среда за учениците от V VIIклас.   Учебният процес се осъществява в образователната платформа Microsoft Teams при спазване на следния  времеви график:

Час

V, VI и VII клас

1. час

8:00 – 8:30

2. час

8:50 – 9:20

3. час

9:50 – 10:20

4. час

10:40 – 11:10

5. час

11:30 – 12:00

6. час

12:20 – 12:50

7. час

13:10 – 13:40

Спортни дейности

14:00 – 14:30

 

       Продължителността на онлайн часовете се запазва както досега – 30 минути.  

     Учениците от първи до четвърти клас ще се обучавaтприсъствено. За тях ще продължи  изследването с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID – 19 два пъти седмично според Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. Тестват се учениците, чиито родители са подали декларация съгласие.

     В училището съществува здрава и сигурна учебна среда. Спазват се всички противоепидемични мерки.

   

       Директор:

     Д. Пелтегова