Важно съобщение

Уважаеми родители,
През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предзвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито пък учениците. За няколко дни трябваше да променим почти изцяло начина, по който възпитаваме и учим децата си, по койта живеем и работим, изпълняваме задълженията и отговорностите си. В един момент ни се наложи изцяло да променим дори и начина си на общуване.

Изключително сме Ви благодарни за усилията, които положихте и ни подкрепихте в осъществяването но тази така необходима комуникация с учениците. Без Вашата подкрепа дистанционото обучение не може да стартира, особено при по – малките ученици. Даваме си сметка за големите затруднения, които Ви е причинила тази нова, непредвидена ситуация и се надяваме и Вие да осъзнавате какви не по – малко усилия са положени и ще продължат да се полагат от учителите за да могат Вашите деца да участват в структорирани образователни дейности и да усвоят възможно най – голям обем от предвидения за този етап от годината учебен материал. Наясно сме, че дистанционото обучение не е и не може да бъде алтернатива на традционното обучение в класните стаи, но се убедихме, че в условиятя на екстремност и съобразно специфичната ефективност може до голяма степен да минимизира загубите от пропуснатото време за редовното обучение. В същото време трябва да отбележим, че електроното обучение може да развие немалка степен качества като самостятелност, креативност, самодисциплина и отговорност.  Ще разчитаме и занапред на Вашата подкрепа да поддържате мотивацията на децата си за участие в електроното обучение!

От изключителна важност е и да не допускате децата Ви да не посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора. Нека се вслушат в ежедневния апел от техните класни ръководители и всички учители относно спазване на уграниченията в рамките на социалната изолация, препоръките и наставленията за поддържане на лична хигиена, дезинфекция, и като цяло з всички мерки, които следва да се спазват по време на карантина, препоръчани от Министерството но здравеопазването, Националния оперативен щаб, Българския лекарски съюз и Регионалната здравна инспекция.

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период!
Бъдете здрави и пазете здравето на Вашите деца!
Регионално управление на образованието – Благоевград