ИНФОРМАЦИЯ за организиране на обучението в ОУ „ Н. Парапунов“ – гр. Разлог

        Уважаеми  родители,

    Уведомявам Ви, че в периода от 02.12. 2021 г. до 08.12.2021 г. включително, продължава обучението от разстояние в електронна среда за учениците от пети клас и VIIв клас. Учебният процес ще се осъществява в образователната платформа Microsoft Teams според утвърденото седмично разписание за първи учебен срок. Продължителността на онлайн часовете е 30 минути и се провеждат при следния часови график:

Час

V и VIIв клас

1. час

8:00 – 8:30

2. час

8:50 – 9:20

3. час

9:50 – 10:20

4. час

10:40 – 11:10

5. час

11:30 – 12:00

6. час

12:20 – 12:50

7. час

13:10 – 13:40

Спортни дейности

14:00 – 14:30

 

     В периода от 02.12. 2021 г. до 08.12.2021 г. включително присъстветно на ротация се организиратучебните занятия за учениците от шести клас, VIIа и VIIб клас.

    Учениците от I до IV клас ще продължат да се обучават присъствено. За тях се организира изследване с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID – 19 два пъти седмично. Тестват се учениците, чиито родители са подали Декларация съгласие.

 В училището стриктно се изпълняват Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

     

   С уважение!

       Директор:

     Д. Пелтегова