Информация за организиране на обучението в ОУ „Никола Парапунов“ от 6.12.2021 г.

Уважаеми родители,

Информирам Ви, че от 6.12.2021 г. (понеделник) учебният процес е присъствен в училището за всички ученици от I до VII клас, чиито родители са подали Декларация за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест.

Обучението на учениците, чиито родители не са изразили съгласие за изследване, ще се осъществява от разстояние в електронна среда в образователната платформа Teams при спазване на утвърденото седмично разписание за първи учебен срок.

В училището се спазват всички противоепидемични мерки за здрава и сигурна среда.

Директор

Д. Пелтегова