Информация за здравната обстановка в ОУ „ Н. Парапунов“ към 05.02.2021г.

Уважаеми  родители,

 

Информирам Ви, че в периода от 01.02.2021 г. до 05.02.2021 г. по здравословни причини са отсъствали между 11 – 17 ученици от общо 165 в начален етап.

Учениците от V и VI клас са на обучение в електронна среда в платформата Майкрософт Тиймс по утвърдената седмична програма за втори учебен срок.

Ученеците от VII клас се обучават присъствено. За дните четвъртък (04.02.2021г.) и петък (05. 02.2021г.) по здравословни причини са отсъствали 3 седмокласници.

Един ученик е карантиниран поради контакт с болен близък член на семейството.

Няма болни педагогически специалисти и непедагогически персонал.

В училището стриктно се изпълняват насоките за работа в условията на COVID – 19.     Осигурена е безопасна среда за провеждане на учебен процес.

 

С уважение!

Д. Пелтегова, директор