Проект 2012-1-GB1-COM06-18452 5

Проект 2012-1-GB1-COM06-18452 5 за Многостранно партньорство по секторна програма „Коменски“ на Програмата „Учене през целия живот“ на тема „Здравословен начин на живот и благополучие в Европа“

 

Резюме:

Чрез този проект учениците от партниращите си европейски училища ще имат възможността да споделят своя опит и идеи по отношение на спортни дейности и игри, трдиционни и съвременни танци, което ще повиши тяхната социална активност и ще провокира желанието за водене на по-здравословен начин на живот. В тази връзка, вниманието ще бъде фокусирано и върху употребяането на здравословни храни, рецепти за тяхното приготвяне и спазването на здравословни диети. Всичко това ще се реализира успоредно със запознаването и изучаването на културите, обичаите и трдициите на партниращите си Европейски народи. Ще бъде използван общ уебсайт, в който ще споделяме снимки и видео клипове от нашата работа.

Проектът ще разширява своите дейностите по отношение на воденето на здравословен начин на живот като учениците ще се запознават с обичаите на партниращите си страни и съпътващите ги традиционни ястия пред родители и представители на местната общественост.

Всичко това ще развие у тях чувството за разбиране, респект и толерантност към Европейските традиции и култури, ще ги направи горди със своята национална принадлежност и ще им покаже голямата отговорност да бъдеш гражданин на Европа.

Обосновка и цели:

Избраната тема на проекта е свързана със спорта и здравословния начин на живот защото, стартирането му е непосредствено след провеждането на Олимпийските и по време на Параолимпийските игри. В духа на волята, куража, целите и силата, съпровождащи провеждането на последните Параолимпийски игри, ще провокираме желанието на учениците за екипна работа и толерантност, които неминуемо ще довдат до успешното реализиране на един съвременен Европейски проект. Така ще покажем колко важен е спортът за воденето на здравословен начин на живот, а ние като истински Европейци трябва да се погрижим за това. Чрез проучване на спортните традиции и културните обичаи ще създадем възможност за учениците да научат как другите Европейски народи живеят здравословно и благополучно.

Спортът, танците, игрите и споделянето на опит по отношение на здравословното хранене са главно практически насочени дейности, в които може да се включи всеки независимо от своя социален статус на живот и етническа принадлежност. Така в проекта могат да вземат участие ученици от семейства в затруднено положение, от малцинствените групи или деца със специални нужди.

Чрез комуникацията между учениците от партниращите си училища, проектът ще даде възможност и за упражняване и подобряване на техните англоезиковите умения и ще допринесе за развитието на ключови умения, които да ги подготвят да станат активни Европейски граждани. По време на работните срещи в съответните училища, учители и ученици ще споделят и своя опит в методологията на преподаване и обучение.

Дейности:

– Всяко от училищата ще се проведе състезание за най-сполучлив дизайн на лого и мото на проекта, което ще бъде използвано за създаване на един общ символ на проекта.

-Учениците от всяко училище ще напишат на английски език свой вариант на стих, съдържащ същността на проекта, който да бъде използван за създаване на общ “Химн Коменски” на проекта.

– Всяко училище ще измисли хореографията и ще изтанцува своя собствен “Танц Коменски” , който ще бъде заснет и споделен в общия web site на проекта.

– Учениците ще посетят Европйските си връстници и ще създадат нови приятелства, ще споделят своите традиции в спорта и обичаите, ще се запознават отблизо с воденето на здравословен начин на живот в Европа.

– Училищата ще споделят своите проучвания в областта на спортните събития, игрите, танците и трдициите чрез размяна на рисунки, видео демонстрации и писмени или илюстрирани обяснения.

– Във всяко училище ще се проведе Фестивал на танците, на който ще бъдат демонстрирани  предварително споделените между партньорите и разучени традиционни или съвременни танци.Това ще бъде заснето и споделено в общия web site на проекта.

– Учениците от всички училища ще потърсят информация за здравословни и балансирани диети, за да представят свое собствено здравословно ястие, а родителите също ще се включат с рецепти за здравословно приготвяни от тях домашни храни. Всичко това ще бъде използвано за създаването на Европейско здравословно блюдо. Родители и представители на местната общественост ще бъдат поканени да споделят своя опит и рецепти в областта на здравословното хранене и да оценят свършената работа.

– Децата от партниращите си училища ще напишат и илюстрират рецепти на традиционни гозби и обичаи и ще ги разменят помежду си. Презентираните обичаи и рецепти ще бъдат събрани в специална книга.

– Във всяко от училищата ще се проведе вечер на Европейските култури, на която учениците ще изпълнят танците и на другите Европейски страни, ще презентират и традиционните ястия и игри, които са научили от своите Европейски приятели.

Лого

 

Работна среща в България
 ОУ „Н.Парапунов“  посрещна 20 учители и 8 ученици  от страните-   Англия, Ирландия, Холандия, Турция, Испания  и  Полша.Те участваха в работна визита по проект Коменски, посещаваха часове, а преподавателите от Англия изнасяха уроци по английски език при малки и големи, което беше изключително ползотворно за всички. Българските ученици пък се похвалиха с хубавото си училище, своите постижения  и извънкласни дейности като влязоха в ролята на англоговорящи екскурзоводи и разведоха гостите из цялата сграда като специално внимание отделиха  на историческия музей на училището ,  снимките от благотворителните концерти и витрината с купите от многобройните победи  от волейболните турнири.
Те показаха и културните и природни забележителности на България  чрез специално изготвена от тях презентация като с гордост разказваха на английски език за красиви кътчета от своята родина. Гостите станаха свидетели и на неповторимото изпълнение на народни песни и танци в двора на градския исторически музей, където се получи един красив мини спектакъл. Там те се запознаха с бита и историческото минало на града.  За учениците от чужбина пък бяха  организирани  изключително разнообразни дейности с всеотдайната подкрепата на родителите, в чийто семейства бяха отседнали децата.
За всичко това се погрижиха координатора на проекта Й. Крънчева и сформирания екип  Коменски –  А.Панкова,  Л.Елчинова,  Л.Божанова, естествено със съдействието на директора на училището-  Д.Пелтегова.

Работна среща в Англия

Работна среща в Испания

Работна среща в Полша

12 ученици на възраст 13-14г. от ОУ „Н. Парапунов“ съвместно с г-жа Йорданка Крънчева и г-жа Лидия Божанова участваха в 5- дневна обменна визита в град Лодз, Полша. Името на техния проект е „Здравословен начин на живот и благополучие в Европа за Многостранно партньорство по секторна програма Коменски на Програмата „Учене през целия живот“. Партниращите си училища са от Англия, Ирландия, Холандия, Полша, Испания и Турция. В Полша българските ученици в екип с полските пяха, танцуваха и участваха в забавни занятия, свързани с дейностите по проекта. Те се включиха в изработването на логото на проекта. Представиха написани от тях стихове на английски език, свързани с темата за здравословното хранене, по мелодия на популярната песен на PSY- “ Gangnam Style“ и създадоха танц към нея. Изключително преживяване за повечето от тях беше и пътуването със самолет за първи път. Децата създадоха много нови приятелства като си пожелаха те да продължат и за напред дори и след приключването на проекта.

Продукти по проекта