16.II.2018 година „Живот, отдаден на отечеството“

Под този надслов премина поетичната вечер, посветена на 145 години от обесването на Васил Левски. Тя бе организирана от членовете на клуб „Млад историк” с ръководител г-жа Д.Джупанова и Вокална група с ръководител г-жа Л. Лачинова по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”.

Учениците развълнуваха присъстващите с емоционалното изпълнение на стихове и песни посветени на Левски. получиха заслужени аплодисменти за драматизацията на разказа „Апостолът в премеждие“. Патриотичното настроение бе допълнено с мисъл на Апостола, която всеки един от присъстващите получи.