19.II.2018 година „Училище на бъдещето“

Учениците от клуб „Компютърът – моят приятел” с ръководител г-жа А. Панкова по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” представиха пред родителите си вижданията си за „Училище на бъдещето“. Всеки от тях или в екип разработиха анимирана презентация върху темата, с което доказаха повишените си умения за работа с програмата Power Point.

Родителите останаха изненадани от идеите на децата за училището в бъдеще и от желанието им да се усъвършенстват при работата с компютърните програми.