Историята на българската военна униформа

Нетрадиционен час за занимания по интереси имаха петокласниците от ОУ ,,Никола Парапунов” град Разлог, участващи в проект BG 051РО001- 3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.
На 11.04.2014г. деветокласникът Ивайло Парев, бивш възпитаник на училището, им представи интересна презентация за историята на българската военна униформа. Освен увлекателните кадри учениците имаха възможност да разгледат и колекцията му от военни униформи.
Петокласниците научиха много неща за историята на военното дело в България и професията на офицера.