Посещение на килийното училище в град Разлог

Как са учили дедите ни? На този въпрос си отговориха петокласниците от ОУ ,,Никола Парапунов”- град Разлог, участващи в проект BG 051РО001- 3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.
На 28.03.2014г. възпитаниците на госпожа Антоанета Парева посетиха килийното училище в град Разлог. Интересни неща за просветното дело в града учениците разбраха от г-жа Христина Манова-уредник в градския исторически музей и г-н Георги Радушин- дългогодишен преподавател по история. Петокласниците писаха върху пясъчник и ришаваха задачи на дървено сметало.
По този начин учениците се върнаха години назад, когато въпреки че съвременните средства за обучение са били напълно непознати, в града ни е имало много добре образовани хора.