Проекти

Category

От 14.03.2022 год. до 18.03.2022 год. ученици и учители от ОУ „Никола Парапунов“ взеха участие  в работна среща  по проект Еразъм +, съфинансиран от Европейския съюз, KA227-Partnerships for Creativity, “My biggest dream- better world”, Project code 2020-1-EL-01-KA227-SCH-094775, която се проведе в гр.Васто, Италия. Седмицата измина бързо! Съпроводена бе  с много емоции, децата намериха  нови приятели...
Виж повече
Учениците от пети клас Теодора Михайлова, Анна Дурева, Борислава Кирева, Стефани Гардинар и  Николета Жегова  заедно с директора на училището г-жа  Даниела Пелтегова и координатора по проекта г-жа Павлина Маркова – старши учител по английски език , взеха участие в последната мобилност по проект  Еразъм + , съфинансиран от Европейския съюз, с  № 2019-1-FR01-KA229-062024_3  на тема...
Виж повече
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Бенефициент:  Министерство на образованието Обща стойност: 109 562 541, 93лв. Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията...
Виж повече
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). От началото на 2021/2022 в ОУ „ Н. Парапунов“...
Виж повече
С успех продължава сътрудничеството на ученици и учители от ОУ „Никола Парапунов“ с партньорите от Франция, Чехия, Турция и Испания по проект „Утрото е в нашите ръце“, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, с координатор г-жа Павлина Маркова. През изминалата седмица се проведе виртуална мобилност по програма, подготвена от чешките партньори. Участие в нея...
Виж повече
От 09.09.2021г. до 11.09.2021г. в ОУ „Никола Парапунов“ гр. Разлог , екипите от осем държави – Турция, Литва, Северна Македония, Гърция, Португалия, Румъния и Италия дадоха началото на нов проект – „ My biggest dream- better world “ съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз с координатор г-жа Павлина Маркова. Предстои реализирането на различни проектни...
Виж повече
„Ще ни липсвате и до нови срещи!” С тези думи партньорите от Франция, Испания, Турция и Чехия по проект „Утрото е в нашите ръце”, съфинансиран по програма Еразъм+, с координатор г-жа Павлина Маркова, се разделиха след едноседмично гостуване с ученици и учители от ОУ „Никола Парапунов“. С голям интерес те посетиха Парк за танцуващи мечки...
Виж повече
21 до 26 юни двадесет ученици и дванадесет учители от Франция, Испания, Чехия и Турция ще посетят Разлог. Съвместно с учениците от ОУ „Никола Парапунов” те участват в проект „Утрото е в нашите ръце”, съфинансиран по програма Еразъм+, с координатор г-жа Павлина Маркова. По време на престоя им нашите ученици ще ги запознаят със забележителностите...
Виж повече
От 31.05.2021г. до 05.06.2021г. се проведе работна среща по проект „Утрото е в нашите ръце“, съфинансиран по програма Еразъм+ в град Мерсин, Турция. В срещата участваха директорът на училището г-жа Даниела Пелтегова, координаторът за нашето училище г-жа Павлина Маркова, г-жа Росица Колчева и учениците от пети клас Белослава Анастасова, Елена Попадийна и Гергана Сеганова. По...
Виж повече
1 2 3 4 5 10