Проекти

Category

Учениците от клуб “Сръчни ръчички” с р-л Мариана Гюрова, участващи в извънкласна дейност по интереси по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” изработиха ръчно красиви мартеници за здраве и късмет. Запознаха се с легендата за мартениците и символиката...
Виж повече
Под този надслов премина поетичната вечер, посветена на 145 години от обесването на Васил Левски. Тя бе организирана от членовете на клуб „Млад историк” с ръководител г-жа Д.Джупанова и Вокална група с ръководител г-жа Л. Лачинова по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания,...
Виж повече
Учениците от клуб „Компютърът – моят приятел” с ръководител г-жа А. Панкова по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” представиха пред родителите си вижданията си за “Училище на бъдещето”. Всеки от тях или в екип разработиха анимирана презентация...
Виж повече
Спазвайки традициите, учениците от ОУ “Н. Парапунов”, участници в клубовете “Обичам природата” с ръководител Даниела Пелтегова и “Туризъм и екология” с ръководител Жанета Барова, по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” финансиран от Оперативна програма “Наука и образование...
Виж повече
Членовете на клуб „Млад историк” с ръководител г-жа Д.Джупанова, участващи в проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”, организираха заедно със своите близки вълнуваща вечер – “От скрина на баба и от гардероба на мама”. Учениците представиха ревю на...
Виж повече
На 25.11.2017 г. учениците от клуб „Млад историк” с ръководител г-жа Д.Джупанова, участващи в проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”, посетиха къщата музей на Неофит Рилски в гр. Банско. На всички бе изключително интересно да се запознаят отблизо...
Виж повече
Учениците от клуб „Млад историк” с ръководител г-жа Д.Джупанова, участващи в проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” отбелязаха Деня на християнското семейство – 21 ноември. В Градския исторически музей, в присъствието на много родители и баби, младите историци...
Виж повече
С много вълнение, емоции и споделени впечатления премина туристическият поход на учениците от клуб “Обичам природата” при ОУ “Никола Парапунов”, гр. Разлог. Директорът на училището г-жа Даниела пелтегова заедно с младите природолюбители посетиха хижа “Вихрен” и най-старото иглолистно дърво в България – Байкушевата мура. Групата бе придружена от Николина Ангелинина, представител на Национален парк “Пирин”...
Виж повече
С много вълнение, празнично настроение и сценична треска премина финалната изява на ОУ “Н. Парапунов” по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/” . Директорът на училището – г-жа Пелтегова, в присъствието на родители, ученици и ръководители на клубове...
Виж повече
На 31 май учениците от клуб “Млад историк” в ОУ “Никола Парапунов”, създаден по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/” финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и...
Виж повече
1 2 3 4 5 7