Проекти

Category

С много вълнение, емоции и споделени впечатления премина туристическият поход на учениците от клуб “Обичам природата” при ОУ “Никола Парапунов”, гр. Разлог. Директорът на училището г-жа Даниела пелтегова заедно с младите природолюбители посетиха хижа “Вихрен” и най-старото иглолистно дърво в България – Байкушевата мура. Групата бе придружена от Николина Ангелинина, представител на Национален парк “Пирин”...
Виж повече
С много вълнение, празнично настроение и сценична треска премина финалната изява на ОУ “Н. Парапунов” по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/” . Директорът на училището – г-жа Пелтегова, в присъствието на родители, ученици и ръководители на клубове...
Виж повече
На 31 май учениците от клуб “Млад историк” в ОУ “Никола Парапунов”, създаден по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/” финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и...
Виж повече
На 13 май учениците от Клуб “Млад историк” по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/” финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове посетиха Националния исторически...
Виж повече
Членовете на клуб “Млад историк” по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/” финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове отбелязаха 141 години от избухването на...
Виж повече
Дърветата трябва да се засаждат, а не да се изсичат! Всички ние харесваме природата с нейната зеленина и красота, но ако не допринесем за опазването ѝ едва ли тази красота ще продължи да ни радва много дълго. Ако човек бъде научен от дете да опазва природата – той ще я опазва и в бъдеще. Крачка...
Виж повече
Членовете на клуб “Млад историк” по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/” финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове в ОУ “Н. Парапунов” – Катерина...
Виж повече
Учениците от клуб “Млад историк” попроект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондовеОУ “Н. Парапунов” отбелязаха 139 г. от Освобождението на...
Виж повече
На 28.02.2017 г. учениците от групата за извънкласни дейности по интереси “Сръчни ръчички” в ОУ “Н. Парапунов”, работещи по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”,финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз...
Виж повече
1 2 3 4 5 6 7