Проекти

Category

Учениците от ОУ „Никола Парапунов“, включени в проект “Утрото е в нашите ръце ” с № 2019-1-FR01-KA229-062024_3 на програма Еразъм + , съфинансиран от Европейския съюз, изучаваха биоразнообразието на реките в региона, замърсяването им от битови отпадъци и влиянието на човешката дейност за живота във водите.
Виж повече
  Заглавие: “Създаване на дигитална среда на обучение” Партньори: Турция, Полша, Италия, България Проектът се реализира по програма Еразъм+, ключова дейност 2 – стратегически партньорства. Координатор за България – Йорданка Крънчева. Продължителност на проекта – 2 години. В него участие ще вземат ученици от прогимназиален етап. Цел на проекта: В днешния дигитален свят използването на...
Виж повече
  От 18. 11. 2019г. до 22. 11. 2019г. се проведе работна среща по проект „Утрото е в нашите ръце“, съфинансиран по програма Еразъм + в град Ондароа, Испания. В срещата участваха директорът на училището г – жа Даниела Пелтегова, координаторът за нашето училище г – жа Павлина Маркова, г – жа Росица Колчева и...
Виж повече
Спечелен проект по програма Еразъм+ Заглавие: “Утрото е в нашите ръце” “Tomorrow is in our hands” Проектът се реализира по програма Еразъм+, ключова дейност 2 – стратегически партньорства. Координатор за България – Павлина Маркова Продължителност на проекта – 2 години. В него участие ще вземат ученици от начален и прогимназиален етап. Щастливи сме да споделим,...
Виж повече
Проект 2012-1-GB1-COM06-18452 5 за Многостранно партньорство по секторна програма “Коменски” на Програмата “Учене през целия живот” на тема “Здравословен начин на живот и благополучие в Европа”   Резюме: Чрез този проект учениците от партниращите си европейски училища ще имат възможността да споделят своя опит и идеи по отношение на спортни дейности и игри, трдиционни и...
Виж повече
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КОМЕНСКИ МНОГОСТРАННИ УЧИЛИЩНИ ПАРТНЬОРСТВА “ОТ НАШИЯ СОБСТВЕН ЕЗИК КЪМ ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ” РЕЗЮМЕ: Чрез  проектът е създадена база данни\ интернет платформа за превод на родните езици на страните партнъори в проекта. Учениците използват значими и употребими в ежедневието изрази на своя роден език, които са така филмирани, че да се поучи...
Виж повече
АКАДЕМИЯ НА СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА „ НЕКА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРИРОДАТА ‘’ УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ:  УНГАРИЯ И БЪЛГАРИЯ ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, ИДЕИ И ЦЕЛИ: Ние целим да предприемем едно продължително „пътешествие” , чрез което да заострим вниманието на обществеността към влиянието на човека върху околната среда и по този начин да се повиши съзнателното отношение към екологичните...
Виж повече
  Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Информация за проекта – https://www.mon.bg/bg/100669 Платформа на проекта – https://podkrepazauspeh.mon.bg/
Виж повече
  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725 Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/ Видеоклипове за популяризиране на дейността на клубовете по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма...
Виж повече
  Електронна платформа-тук     С трепет, слънчево настроение и много вълнение премина финалната изява на клубовете по проект “Твоят час”. Дворът на ОУ “Никола Парапунов” се превърна в цветна феерия от музика, танчи, стихове и драматизации. Методи Попов – Началник отдел “Организационно – методическа дейност и контрол” поздрави всички групи за успешната им работа...
Виж повече
1 2 3 4 7