Проекти

Category

Проект 2012-1-GB1-COM06-18452 5 за Многостранно партньорство по секторна програма “Коменски” на Програмата “Учене през целия живот” на тема “Здравословен начин на живот и благополучие в Европа”   Резюме: Чрез този проект учениците от партниращите си европейски училища ще имат възможността да споделят своя опит и идеи по отношение на спортни дейности и игри, трдиционни и...
Виж повече
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КОМЕНСКИ МНОГОСТРАННИ УЧИЛИЩНИ ПАРТНЬОРСТВА “ОТ НАШИЯ СОБСТВЕН ЕЗИК КЪМ ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ” РЕЗЮМЕ: Чрез  проектът е създадена база данни\ интернет платформа за превод на родните езици на страните партнъори в проекта. Учениците използват значими и употребими в ежедневието изрази на своя роден език, които са така филмирани, че да се поучи...
Виж повече
АКАДЕМИЯ НА СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА „ НЕКА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРИРОДАТА ‘’ УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ:  УНГАРИЯ И БЪЛГАРИЯ ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, ИДЕИ И ЦЕЛИ: Ние целим да предприемем едно продължително „пътешествие” , чрез което да заострим вниманието на обществеността към влиянието на човека върху околната среда и по този начин да се повиши съзнателното отношение към екологичните...
Виж повече
  Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Информация за проекта – https://www.mon.bg/bg/100669 Платформа на проекта – https://podkrepazauspeh.mon.bg/
Виж повече
  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725 Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/ Видеоклипове за популяризиране на дейността на клубовете по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма...
Виж повече
  Електронна платформа-тук     С трепет, слънчево настроение и много вълнение премина финалната изява на клубовете по проект “Твоят час”. Дворът на ОУ “Никола Парапунов” се превърна в цветна феерия от музика, танчи, стихове и драматизации. Методи Попов – Началник отдел “Организационно – методическа дейност и контрол” поздрави всички групи за успешната им работа...
Виж повече
Интересно започна лятната ваканция за членовете на клуб “Туризъм и екология”. Водени от мотот на клуба – “Опознай и съхрани”, заедно със своята ръководителка Жанета Барова и Елена Рабаджиева, третокласници и четвъртокласници от ОУ “Н. Парапунов” – Разлог се пренесоха в праисторически времена /V-IV век преди новата ера/, попадайки в древно светилище в землището на...
Виж повече
“Алея на здравето” оформиха ученици от клуб “Обичам природата ” с ръководител Даниела Пелтегова в ОУ “Н. Парапунов”. С голямо удоволствие засадиха цветни лехи, за радост на окото на всички.
Виж повече
На 26.04.2018 г. учениците от училището взеха участие в информационния ден за представяне на добри практики на клубове и групи за извънкласни дейности за интереси по проект “Твоят час”. Със своите прекрасни гласове “Вокална група” с ръководител г-жа Лилия Лачинова даде началото на концерта. Бурни аплодисменти получиха и клубовете “Танци от Пирина” и “Музика и...
Виж повече
Под този надслов премина публичната изява, посветена на ОУ “Никола Парапунов”. Тя бе организирана от членовете на клуб „Млад историк” с ръководител г-жа Д.Джупанова по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”. Младите историци популяризираха пред присъстващите своята разнообразна...
Виж повече
1 2 3 4 7