Проекти

Category

  На 12.10.2023г. седмокласниците от училище ОУ”Никола Парапунов” посетиха Исторически музей – гр. Разлог, където се включиха в урок по родолюбие. Учениците се запознаха с местните обичаи и празници, представени им от директора на музея г-жа Христина Манова. Урокът по родолюбие се проведе съвместно с д-р Кирил Алексиев – директор на РИМ Благоевград, който с...
Виж повече
През 2023/2024 учебна година ОУ „Никола Парапунов“ продължава участието си по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Учениците от трети до седми клас ще развиват спортен дух и творчески умения в следните групи: Танцова група с ръководител г-жа Мария Калоянова Вокална група с ръководител г-жа Лилия Лачинова Футболен отбор с треньор г-жа Михаела...
Виж повече
През учебната 2023/2024 година ОУ “Никола Парапунов” ще работи по НП ,,България – образователни маршрути”, Модул 2 ,,Културните институции като образователна среда”. Целта на програмата е изграждане на трайни навици за формиране на умения за учене през целия живот, практическо осмисляне на наученото и мотивиране за прилагане на изследователски подходи. В нея ще вземат участие...
Виж повече
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ​През  учебната 2023/2024 година в ОУ „Н. Парапунов“ продължава работата по проект  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи “. Училището ще...
Виж повече
  Втора група възпитаници на ОУ “Никола Парапунов”, гр. Разлог и техните ръководители г-жа Пелтегова, г-н Мишков, г-жа Терзиева и г-жа Иванова се включиха в образователна екскурзия по маршрут Разлог – Севлиево – Трявна – Габрово – Разлог. С цел опознаване на културно-историческото възрожденско наследство учениците посетиха Хоталич – средновековен град и крепост в гр....
Виж повече
    40 ученици от ОУ “Никола Парапунов” и техните ръководители г-жа Анна Панкова, г-жа Павлина Маркова, г-жа Цветелина Попова и г-жа Калина Ергина от 6.08.2023г. до 10.08.2023г. се включиха в дейностите по НП “България  – образователни маршрути”, Модул 1, които ще се осъществят в гр. Царево. За постигане целите на програмата на МОН –...
Виж повече
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Виж повече
С много песни,танци и усмивки бе съпроводена публичната изява на групите по проект ,,Заедно в изкуствата и спорта.” Вокалните групи на петокласниците и шестокласниците и танцовият състав с ръководители Лилия Лачинова и Мария Калоянова в последната си публична изява пресъздадоха обичая ,,Гергьовден”, пяха популярни песни от българската естрада, играха български народни танци. Лошите метеорологични условия...
Виж повече
„Да подадем ръка на Земята“ – казаха учениците от групата по интереси „Природа и здраве“ с ръководител Мария Михайлова. Със забавни състезателни игри, песни и много знания децата символично показаха на своите гости от II „a“ и II „б“ клас как да се грижим за нашата планета. На тръгване всички дружно обещаха, че ще пазят...
Виж повече
В изпълнение на дейностите по НП “Иновации в действие” на 24 и 25.04.2023г. г-жа Пелтегова, директор на ОУ “Никола Парапунов”, ученици и учители посетиха ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев. Училището домакин сподели своя добър опит в образователния процес. Учители и ученици имаха възможността да наблюдават 2 интердисциплинарни урока, в които учители и ученици показаха...
Виж повече
1 2 3 4 11