Проекти

Category

  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Виж повече
„My biggest dream-better world“ Project code 2020-1-EL01-KA227-SCH-094775 Partners : Italy, Greece, North Macedonia, Romania, Lithuania, Turkey, Portugal and Bulgaria От 23.01 до 27.01.2023год. се проведе поредна работна среща по проект Еразъм + „My biggest dream-better worid“ №2020-1-EL01-KA227-SCH-094775 в гр. Турну Мъгуреле, Румъния. Ученици и учители участваха в много интересни дейности свързани с основната тема по...
Виж повече
Нашето училище  се присъедини към инициативата на Българската федерация по волейбол (БФВ)  „С волейбол на училище“, която се реализира с подкрепата на Европейската конфедерация по волейбол (CEV). Проектът „С волейбол на училище“ е насочен към популяризиране на спорта сред подрастващите и беше представен пред ученици и преподаватели във физкултурния салон на училището. Директорът на училището...
Виж повече
  Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Бенефициент:  Министерство на образованието Обща стойност: 109 562 541, 93лв. Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в...
Виж повече
  „Моята най-голяма мечта за по-добър свят“- под този надслов ученици и учители от осем европейски страни осъществиха поредната работна среща по програма„Еразъм+“ в Трикала, Гърция . В рамките на пет дни партньорите обмениха опит и опознаха бита и традициите на всяка една от държавите партньори по проекта – Португалия, Гърция, Северна Македония, Италия, Турция,...
Виж повече
През учебната 2022/2023 г. ОУ „Никола Парапунов“ работипо НП „Заедно в изкуствата и спорта“. С цел стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално и танцово наследство в училището се сформираха 2 вокални групи ( V – VII клас) с ръководител г- жа Лилия Лачинова и 1 група ( I – IV клас) в направление...
Виж повече
  Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове               През  учебната 2022/2023 година в ОУ „Н. Парапунов“  продължава работата по проект  „Равен достъп до училищно образование в условията на...
Виж повече
Ученици и учители се включиха с голямо желание в изпълнението на няколко от дейностите по проект „Моята най-голяма мечта – по-добър свят“ На работна среща в България партньорите по проекта си поставиха няколко задачи за изпълнение. Екипът, сформиран и определен от директора на училището госпожа Пелтегова, с радост се впусна в изпълнението на дейностите: –...
Виж повече
  Спечелен проект по програма Еразъм+ Проектът се реализира по програма Еразъм+, ключова дейност КА227 Координатор за България – Павлина Маркова Продължителност на проекта – 2 години. В него участие ще вземат ученици от прогимназиален етап. Щастливи сме да споделим, че спечелихме финансиране за работа по проект по програма Еразъм+. Проектът е за срок от...
Виж повече
  С много впечатления и нови запознанства се завърнаха от Литва ученици и учители от ОУ,, Н.Парапунов“, които взеха участие в работна среща по проект ,,Еразъм+“, „Моята най-голяма мечта – по-добър свят“ . Заедно със своите партньори те се докоснаха до историята и културата на гр. Вилнюс, Литва. Участниците в срещата имаха възможност да посетят...
Виж повече
1 2 3 4 10