Проекти

Category

Учениците от клуб “Млад историк” с ръководител г-жа Д. Джупанова при ОУ “Н. Парапунов”, участващи в проект BGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни...
Виж повече
На 15.02.2017 г. в Многофункционалната зала на НЧ “15.IX.1903-1909 г.” гр. Разлог се проведе музикално-поетична вечер по повод 144-та годишнина от обесването на Васил Левски под надслов “С Левски в сърцата”. Пред препълнената зала учениците от ОУ “Н. Парапунов” изпълниха стихове и песни, посветени на Апостола на свободата. Участниците са от клубовете по интереси –...
Виж повече
През месец декември клубовете по интереси “Училищна палитра”, “Сръчни ръчички” и “Компютърът – моят приятел” с ръководители Георги Пахов, Мариана Гюрова и Анна Панкова работещи по проектBGO5M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/” финансиран от Оперативна програма “Наука и образование...
Виж повече
На 18.05.2015г. първокласниците от IIПИГ в ОУ „Никола Парапунов”, работещи попроект BG051РO001-3.1.06 ,,Пдобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, имаха по- различен час по занимания по интереси. В градинката на училището, сред цветя и чист въздух , те разгледаха с интерес някои от книжките, които могат...
Виж повече
В интересния и необятен свят на музеите попаднаха петокласниците от ОУ ,,Никола Парапунов“ – гр. Разлог, включени в проект BG051РO001-3.1.06,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. В Деня на музеите -18 май, учениците посетиха градския исторически музей, където изнесоха информация за най-странните музеи в света. Тя...
Виж повече
На ,,пътешествие“ из най- свидните кътчета на родината ни се отправиха петокласниците от ОУ ,,Никола Парапунов“- гр. Разлог, участващи в проект BG0501RO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. На 01.04.2015г. в часа за занимания по интереси възпитаниците на госпожа Антоанета Парева изнесоха открит урок на...
Виж повече
С питка, пуканки и кошница, пълна с мартенички, Баба Марта посрещна петокласниците от ОУ ,,НиколаПарапунов“- гр. Разлог, участващи в проект BG0501RO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. На 27.02.2015г. в градския исторически музей възпитаниците на г-жа Антоанета Парева поздравиха със стихове и песни най- добрата...
Виж повече
На 05.02.2015 год.учениците от V ПИГ при ОУ,,Никола Парапунов”-гр.Разлог, посещаващи занималня по проект BG0501RO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”,отбелязаха Световния ден на влажните зони като посетиха градския исторически музей.Там учениците имаха интересна среща с г-жа Лиляна Декова-експерт образователни дейности към Дирекция Национален парк ,,Пирин“,...
Виж повече
Нестандартен, увлекателен и забавен бе последният ден от първия срок за петокласниците от V ПИГ при ОУ ,,Никола Парапунов“- гр. Разлог, включени в проект BG0501RO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. В часа за занимания по интереси учениците изработиха родословни дървета на професиите на своите...
Виж повече
21 ноември- Денят на християнското семейство, бе отбелязан с интересни инициативи в полуинтернатните групи от ОУ ,,Н. Парапунов”- гр. Разлог, участващи в проект BG0501RO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Първокласниците с ръководител г-жа Росица Колчева се бяха събрали около празничната трапеза, обединяваща християнското семейство,...
Виж повече
1 3 4 5 6 7