Проекти

Category

,,Игрите на нашите родители” бяха припомнени от петокласниците в ОУ,,Никола Парапунов”-гр.Разлог, посещаващи занималня по ПроектBG051РО001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. На 15.11.2013г. в часовете за занимания по интереси пред свои съученици и учители децата играха на ,,Ластик”, ,,Прескочи кобила”, ,,Чинджия”, ,,Кральо-портальо”-все любими игри от...
Виж повече
На 17.01.2013 год. официално бе открита Стая за занимания по интереси на ІІІ и ІV полуинтернатни групи. Тя е оборудвана със средства по Проект BG051PO001-3.1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“. На тържеството присъстваха: К. Герчев – кмет на община Разлог; г-жа Л. Станева –...
Виж повече
Клипове по Проект BG0501RO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
Виж повече
1 8 9 10